Bahasa Rakyat

- (éka) (Sanskrit) awalan asing esa, satu, tunggal, mis ekabahasa. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(réka) 1. = reka-reka ark aturan, tindakan: mengambil ~ utk 2. rekaan (sesuatu) yg dibuat-buat (diada-adakan, diakal-akalkan), buat-buat karangan: kita tumpukan perhatian pd sebuah keluarga Jepun kita; cerita seumpama ini adalah semata-mata rekaan; 3. daya upaya (tipu muslihat), akal ikhtiar: ia seorang banyak ~nya; letak susunan bahan bertulis, fotograf atau kerja seni iklan halaman buku, surat khabar, dll; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Duduk, reka semula pasukan polis untuk tahun 2020," kata Cuomo. [www.astroawani.com]
projek ~ yg dilaksanakan sekali ~ dgn peruntukan khas; sekali-sekali, kadang-kadang; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
bp sebanyak (sebesar, selama, dll) itu, begitu. segmen (ségmen) 1. bahagian (dr sesuatu), penggal; 2. (Bio) dr [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Hari yang dibesarkan. [Malay Civilization]
= jika.... ~ walau..... ~ meskipun, walaupun, biarpun, sungguhpun: aku tidak mahu menyalahkan sesiapa, kau; kalau sudah jadi saudagar kelak, walau kecil ~, tentu takkan hina benar lagi di mata orang; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT