Bahasa Rakyat

Mahu semuanya siap tapi tidak mahu buat [Malay Civilization]
Sudah tua. [Malay Civilization]
Sudah tua. [Malay Civilization]
Sudah begitu nasibnya. [Malay Civilization]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT