Bahasa Rakyat

1. yg satu-satunya, cuma, hanya, melainkan: tuan ~ dapat 2. selalu (demikian), terus (demikian): ia mengeluh ~; 3. juga (begitu): muzik sama mustahaknya dgn bahasa atau kesusasteraan; 4. barang ... pun, sebarang: apa ~; siapa ~; di mana bila 5. mudah, senang: disembelihnya kijang tidak berlari lagi itu; 6. -lah (sbg anjuran), lebih baik: makan ada; 7. sangat (utk mengeraskan kata sebelumnya), sekali: mudah mengalahkan orang 8. sememangnya, memang: sebenarnyalah pekerjaan spt titah duli tuanku 9. sengaja, niat sendiri: ~ aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala; 10. biasa (tidak ditambah-tambah): mata dilihat bintang bahasan prb sudah menjadi kebiasaan; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Jw sl semua(nya). sadel IB tempat duduk pd basikal, pelana. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
qalqalah. kalkasar kalikausar I. kalkausar II. kalkulus kaedah perkiraan yg menggunakan simbol-simbol atau lambang- [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT