Bahasa Rakyat

perihal (perbuatan, kerja, proses, dsb) mengubah suai: biasanya beberapa ~ berlaku oleh sebab timbulnya persoalan baru dlm menangani kata masukan tertentu, yg tidak terduga atau tertelah pd pringkat awal penentuan sistem; penyusunan semula dan istilah-istilah telah digubal dicipta tahap perkembangan bahasa; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Dalam sesi soal jawab itu juga, Ahmad Ibrahim berkongsi pendapatnya mengenai pengubahsuaian yang boleh dilakukan kepada sesuatu karya. [www.hmetro.com.my]
1. perihal (usaha dsb) menghasilkan (mengeluarkan), pengeluaran: Malaysia sangat terkemuka dlm ~ timah; getah dan minyak kelapa sawit; benda-benda biasanya melalui beberapa tingkatan pemakaiannya; 2. pendapatan, perolehan (wang dll): meskipun ~nya tidak seberapa tetapi [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Institusi berkenaan adalah salah sebuah organisasi di Jepun yang membenarkan penghasilan sel ES untuk dikaji bagi tujuan rawatan perubatan. [www.bharian.com.my]
perihal (perbuatan) mengetatkan; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
perihal atau perbuatan mengikat; ~ nitrogen (Bio) 1. proses pernukaran atmosfera menjadi bahan bernitrogen(spt ammonia) oleh sesetengah bakteria tanah (spt Rhizobium), alga biru hijau, dan kulat; 2. asid nitrik kilat; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
perbuatan (kerja, proses) mengekodkan atau mengkodifikasikan: ~ tatabahasa Yunani telah dijalankan pd zaman kerajaan Helenistik; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
perbuatan menyertai (menyertakan): ~ negara-negara anggota dlm rancangan-rancangan PBB; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Khairul berkata, pihak pengurusan dan kakitangan Bank Muamalat mengalu-alukan penyertaan Tajuddin sebagai ahli Lembaga Pengarah baharu. [bit.ly]
perihal mengaitkan sesuatu, pelibatan: prinsip pembahagian kerja dan ~ tanggungjawab kekuasaan; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT