Bahasa Rakyat

1. (Fiz) titik tempat sinar (cahaya, haba, bunyi) bertumpu atau 2. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(nukléolus) (Bio) jasad kecil yg berbentuk sfera dan [Kamus Dewan Edisi Keempat]
mempunyai dua fokus yg berbeza: kanta ~. dwifungsi tugas. dwiganda Id kembar dua, dwilipat, duplo. dwiguna kegunaan. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
= ~ hitam sj tumbuhan (pokok), damar laut kuning, resak hitam, [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(Mat) 1. tanda campur (+); 2. tambah, campur: dua ~ tiga jadi lima. PLUS akronim bagi Projek Lebuhraya Utara Selatan. Pluto planet yg kesembilan jauhnya dr matahari (paling jauh [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT