Bahasa Rakyat

Lebih malang menjadi seorang pembunuh bilamana telah menggadaikan jiwa yang tidak bersalah. [harakahdaily.net]
Kedal kerana terkena tulah raja. [Malay Civilization]
engsel atau sendi (pd pintu dll). sekering (sékering) IB fius (elektrik). sekerja sama pekerjaannya, sejawat;  kerja. sekesel (sekésél) sj sekat yg boleh dialih-alih, skrin. seket (sékét) bagan, lakar, skema. seketeng (sekéténg); lawang ~ sl kota, gerbang. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Pn sj masakan daging. masap ark; memasap mengeluarkan wap, menguap, meruap. masbuk Ar 1. yg didahului, iaitu makmum tidak sempat membaca al-2. perihal [Kamus Dewan Edisi Keempat]
sl sj kain cita yg berbunga. kalamullah Ar (al-Quran) kalimah Allah atau kitab Allah. kalandar orang zahid (pendeta) meminta-minta sedekah, fakir. kalang I galang, landasan, penyangga, ganjal (spt bantal dll), alas; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Ucapan kepada orang-orang yang tinggal. [Malay Civilization]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT