Bahasa Rakyat

1. tidak kecil (ukurannya): bangunan parlimen ~ dan tinggi; 2. penting, berpengaruh, berkuasa (berjawatan dsb) tertinggi: di depan sekali tempat orang-orang ~; guru yg tertinggi (ketua sesebuah sekolah); kerani kerani); markas tertinggi; 3. dewasa: anak-anaknya sudah 4. ukuran (lebarnya, panjangnya, tingginya, luasnya, dll): badannya dua kali badan saya; 5. 6. kuat serta luas kawasan pemerintahan atau jajahannya dihormati oleh negeri-negeri lain: raja lagi adil; 7. mempunyai kegiatan perniagaan meluas hasil pengeluarannya tinggi (bkn syarikat, perusahaan, dsb): sebuah syarikat Malaysia; perusahaan 8. menelan belanja banyak ramai bilangan jemputannya kenduri, majlis, sambutan, kenduri 9. amat penting hajat, niat, tugas): mereka datang membawa hajat 10. sukar diatasi: masalah memeningkan kepala; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Dengan ancaman Covid-19, keperluan itu lebih besar . [www.freemalaysiatoday.com]
ark sj pagar di laut utk menangkap ikan. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(b├ęsa) bp biasa. [Kamus Dewan Edisi Keempat]
ark besar (dlm nama benda): duku ~; jolong-jolong ~ = puput [Kamus Dewan Edisi Keempat]
emping drpd padi yg masih lembut isinya; [Kamus Dewan Edisi Keempat]
ark bapa (panggilan). [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT