Bahasa Rakyat

(Fiz) nukleus sesuatu atom yg dicirikan oleh nombor atom, [Kamus Dewan Edisi Keempat]
kep International Badminton Federation (Persekutuan [Kamus Dewan Edisi Keempat]
Jk; berkredepan berkedip-kedip, berkelip-kelip, berkejap-kejap. kredibiliti (krédibiliti) sifat boleh dipercayai atau diyakini, [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(ébro) sj kenderaan sewa (dua atau empat rodanya). [Kamus Dewan Edisi Keempat]
(i’rab) Ar kegelinciran bunyi pd akhir perkataan, menurut nahu [Kamus Dewan Edisi Keempat]
[c] 2021 Petak Ajaib PLT