Pemakaman Rasul

  Berita kematian menggemparkan NABI telah memilih Handai Tertinggi di rumah Aisyah dengan kepala di pangkuannya. Kemudian Aisyah meletakkan kepalanya di atas bantal. Ia berdiri, dan bersama-sama dengan wanita-wanita lain – yang segera datang begitu berita sampai kepada mereka – ia memukul-mukul mukanya sendiri. Dengan peristiwa itu kaum Muslimin yang sedang berada dalam mesjid sangat …

Sakit dan Wafatnya Nabi

Menceriterakan sakit dan wafatnya Nabi; termasuk sejarah nabi-nabi palsu diawal sejarah Islam dan penunjukkan Abu Bakr untuk menjadi imam sholat Rencana ekspedisi ke Rumawi IBADAH haji perpisahan kini sudah selesai, dan sudah tiba pula saatnya puluhan ribu orang yang menyertai Nabi dalam ibadah ini akan pulang ke rumah masing-masing. Penduduk Najd pulang mendaki dataran tinggi, …

Nabi Muhammad dari Kelahiran Sampai Perkawinan

Perkawinan Abdullah dengan Aminah Usia Abd’l-Muttalib sudah hampir mencapai tujuhpuluh tahun atau lebih tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Rumah Purba. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah duapuluh empat tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abd’l-Muttalib jatuh kepada Aminah bint Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra, – pemimpin suku Zuhra ketika itu yang …

Mengimani Para Nabi dan Rasul

Telah disinggung sebelumnya, bahwa alam raya yang begitu besar ini tentulah ada yang menciptakan. Dialah Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah memiliki kehendak mutlak dalam setiap apa yang Dia ciptakan. Tapi kita sebagai orang biasa, tentu tidak bisa menganalisa keberadaan Allah …